Członkowie i zarząd NKH

 

Opiekun:

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG

 

Zarząd:

Karolina Prykowska             –             Przewodnicząca

Kacper Panek                       –             Wiceprzewodniczący

Michał Koszela                    –              Sekretarz