Reprezentant NKH na I Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Regionalistów!

Krystian Zdziennicki reprezentował Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego na I Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Regionalistów (konferencja studencko-doktorancka). Wygłosił referat pt. „Szwedy, co prowadzieli wojne z Polakami beli okrutne…” czyli wojna o Ujście Wisły ukazana w podaniach ludowych mieszkańców ziemi sztumskiej. Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach od 16.05.2013 do 19.05.2013. Organizatorami jej byli: Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury, Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności.