Wyjazd naukowy – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

19 marca 2013 roku członkowie NKH UG wzięli udział w warsztatach archiwalnych zorganizowanych dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Opiekunem wyjazdu naukowego zgodził się zostać prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski.

Jedną z dodatkowych atrakcji  była możliwość obejrzenia mieszczącej się w Archiwum czasowej ekspozycji  „Tramwajem po Dworcowej”, przedstawiającej sięgające XIX wieku dzieje komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy. Na wystawie zgromadzono liczne oryginalne eksponaty, zdjęcia oraz reprinty wycinków z gazet i dokumentów.

Podczas warsztatów mieliśmy możliwość obejrzenia bezcennych dokumentów. Wśród nich wymienić można pochodzące z XII wieku bulle papieskie czy dokumenty sygnowane przez Marię Teresę, wraz z doskonale zachowaną pieczęcią. Zapoznaliśmy się również z całym wachlarzem wszelkiego rodzaju archiwaliów z różnych epok, takich jak tytuły własności, księgi sądowe, parafialne, mapy i pieczęcie.  Merytoryczne omówienie prezentowanych eksponatów możliwe było dzięki zaangażowaniu pracownika archiwum mgr Krzysztofa Klapki oraz prof. Sobiesława Szybkowskiego.

سرور مجازی ترکیه