dr Arnold Kłonczyński, prof. UG dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki