Nowy Zarząd na rok akademicki 2016/2017

25 maja na walnym zebraniu NKH UG członkowie Koła wybrali nowy zarząd na rok akademicki 2016/2017. Na sekretarza została wybrana Anna Siekierska, funkcję wiceprezesa sprawować będzie Sebastian Kisiel, natomiast prezesem został Adam Lubocki. Dla wiceprezesa i dla prezesa będzie to druga kadencja w Zarządzie na tych samych stanowiskach. Zmiana nastąpiła natomiast na stanowisku sekretarza.

Prelekcja Piotra Soleckiego „Zdrada, Zabójstwo i Pogrom – Saladyn na drodze do władzy”

Przypominamy, że jutro odbędzie się spotkanie z mgrem Piotrem Soleckim, które było początkowo zaplanowane na 12 maja. Spotkanie to składać się będzie z dwóch części. Pierwszą będzie prelekcja pt. „Zdrada, Zabójstwo i Pogrom – Saladyn na drodze do władzy”. Po wykładzie przewidziany jest czas na dyskusję na temat Saladyna i epoki krucjat. Piotr Solecki jest autorem książki „Saladyn i krucjaty”, która uzyskała bardzo dobre recenzje i została pozytywnie przyjęta przez środowisko naukowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Saladyn-plakat2-1

Projekt Przenikanie się kultur Polska-Litwa

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski,

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz

Naukowe Koło Historyków UG

mają zaszczyt zaprosić na cykl wydarzeń pt.

 

Przenikanie się kultur Polska-Litwa

Przenikanie się kultur Polska-Litwa to projekt dający szansę na wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i  próba odszukania źródeł tożsamości gdańskiej w zetknięciu z kulturą polską i litewską. Szczegółowe informacje odnośnie całego cyklu wydarzeń znajdują się w notce informacyjnej zamieszczonej poniżej oraz na plakacie i programie.

notka Przenikanie się kultur Polska i Litwa

plakat Polska Litwa kw folder środek

 

Relacja z konferencji „Film w Historii – Historia w Filmie” – 13-14 maja, Wydział Historyczny UG

logo konfa filmowa

W dniach 13 i 14 maja na Wydziale Historycznym odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Film w Historii – Historia w Filmie”. Konferencja podejmowała niezwykle szeroką tematykę związaną zarówno z dziejami kinematografii, różnych aspektów i wątków związanych z filmoznawstwem, jak również filmami historycznymi i realiami w nich ukazanymi. W trakcie dwóch dni referaty wygłosiło dwudziestu sześciu studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Większość z nich stanowili studenci historii, jednakże gościliśmy także przyszłych kulturoznawców i filologów. Takie proporcje zaważyły w dużej mierze na tematyce, która oscylowała głównie wokół kwestii związanych z filmami ukazującymi wydarzenia z przeszłości, w mniejszym stopniu dotykając historii kina bądź też zagadnień związanych z teorią filmoznawstwa.

Konferencję otworzyło krótkie przemówienie przewodniczącego Naukowego Koła Historyków UG Adama Lubockiego, który w kilku zdaniach ukazał powody zorganizowania konferencji naukowej nie dotyczącej zagadnień stricte historycznych. Po oficjalnej inauguracji miała miejsce debata nad kondycją polskiego kina historycznego. Udział w niej wzięli dwaj wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki oraz dr Piotr Kurpiewski. Obaj są z wykształcenia zarówno historykami, jak i filmoznawcami. Dyskusję moderował pomysłodawca konferencji, student drugiego roku studiów magisterskich, Łukasz Szkwarek. W jej trakcie padły między innymi pytania o ocenę polskiego kina historycznego, o wierność reżyserów realiom historycznym, o możliwość pogodzenia wierności faktom z wizją artystyczną twórców filmu, jak również o subiektywne zdanie odnośnie przyszłości polskiego kina historycznego. Słuchacze również aktywnie włączyli się w dyskusję.

Po niezwykle ciekawej i merytorycznie przeprowadzonej dyskusji, krótką prelekcję pt. „Fabularne kino historyczne bękartem wojny w historiografii? O trudnych relacjach filmu i tradycyjnych badań historycznych” wygłosił wspomniany już dr Kurpiewski. W swoim referacie ukazał on przede wszystkim złożoność i wieloaspektowość pojęcia „film historyczny”. Na tym zakończyła się pierwsza część konferencji. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część „studencka”, która liczyła trzy sekcje, w trakcie których wygłoszono dwanaście referatów. Staraliśmy się dobrać je w miarę możliwości tematycznie, niemniej jednak nie zawsze było to możliwe. Obrady pierwszego dnia zakończyły się tuż przed godziną 18.

Drugi dzień nie był już tak bogaty w treści naukowe. W dwóch równoległych panelach głos zabrało czternastu prelegentów, przy czym nie były one dopasowane proporcjonalnie. Pierwszy panel, w trakcie którego wygłoszono 5 referatów, zakończył się obiadem, który miał miejsce po godzinie 13, natomiast uczestnicy drugiego panele spotkali się na jeszcze jednej sekcji poobiedniej.

Czynny udział w konferencji wzięło pięciu członków NKH: Waldemar Borzestowski, Rafał Kamiński, Adam Lubocki Robert Schwann i Łukasz Szkwarek. Ogółem 10 uczestników to studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Gościliśmy zatem 16 przedstawicieli innych uczelni polskich, w tym największą reprezentację z Uniwersytetu Łódzkiego. Poza UG i UŁ przyjechali do nas studenci z UAM, UW, UJ, UWr, UJKPT, UKSW, UŚ.

13234901_1065404250172731_880815136_o 13224221_1065404156839407_331236725_o 13214873_1065404573506032_1603308906_o 13214785_1065404376839385_177690843_o 13214780_1065404280172728_840511755_o 13214501_1065404343506055_543053258_o 13210996_1065404496839373_1336668832_o 13210962_1065404216839401_471058356_o 13184572_1065404446839378_273153446_o

 

Studenckie Wykłady Otwarte

Naukowe Koło Historyków UG zaprasza serdecznie na Studenckie Wykłady Otwarte, czyli serie półgodzinnych miniwykładów prowadzonych przez członków NKH. Inicjatywa wzorowana jest na podobnym wydarzeniu, które po raz siódmy organizują nasi Doktoranci. Tematyka każdego referatu oscyluje wokół zagadnień najlepiej znanych prelegentom. Dokładamy wszelkich starań, ażeby wykłady te miały jak najwyższy poziom merytoryczny. Stanowią one odbicie pierwszych prowadzonych przez nas badań naukowych.

Wykłady odbywać będą się co dwa tygodnie, każdorazowo w środę. Wstęp jest wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno konkretnymi wystąpieniami, jak i działalnością NKH ogólnie. Poniższa lista nie jest jeszcze zamknięta i mogą się na niej pojawić kolejne referaty, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Te zaś, które są, nie ulegną żadnym zmianom.

W ramach Wykładów Otwartych odbędą się także warsztaty pisania recenzji naukowej, które poprowadzi przewodniczący NKH, Adam Lubocki. Warsztaty te trwać będą półtorej godziny i wstęp na nie jest wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Za udział w warsztatach nie są przewidziane żadne certyfikaty, naszym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, którą będą mogli Państwo wykorzystać w praktyce.

Poniżej przedstawiamy wstępną listę wykładów, które będą odbywać się w semestrze letnim. Pierwsze wykłady już w najbliższą środę w sali 2.9 o godzinie 13:15.

09.03

  1. Krystian Zdziennicki – Badania nad kulturą ludową Powiśla do 1945 r.
  2. Michał Koc – Silla – Początki zjednoczonej Korei

23.03

  1. Łukasz Szkwarek – Strajk w pałacu Bismarcka – przebieg protestu uczniów

Technikum Leśnego w Warcinie od 28.10. do 3.11.1980

  1. Patryk Brydniak – Zmierzch zdobywców. Konflikt między konkwistadorami

na zgliszczach Imperium Inków w latach 1537 – 1541

 

06.04

  1. Marcin Rozmarynowski – Marek Aureliusz – „filozof na tronie” czy ignorant

w purpurze?

  1. Adam Lubocki – Geneza stosunków polsko-węgierskich w świetle źródeł

pisanych

 

20.04

  1. Jan Rybicki – Stepan Bandera a masowe mordy dokonane przez nacjonalistów

ukraińskich na Polakach i Żydach w okresie II Wojny światowej

  1. Mateusz Szuba – Historia Białogardy w średniowieczu

04.05

            WARSZTATY PISANIA RECENZJI NAUKOWEJ

 

18.05

  1. Sebastian Kisiel – Miejsce weksylologii w naukach pomocniczych historii:

obszar i stan badań