Kontakt

Oficjalny adres e-mail NKH: 

nkhunigdansk@gmail.com

 

Przewodnicząca Koła:

Anna Siekierska

anna.siekierska@wp.pl

Wiceprzewodnicząca:

Karolina Prykowska

Sekretarz:

Kacper Panek