Walne Zebranie NKH

W dniu dzisiejszym odbyło się walne zebranie NKH UG, podczas którego przeprowadzono wybory do zarządu NKH na rok akademicki 2013/2014.

W głosowaniu jednomyślnie wybrani zostali na kolejną kadencję dotychczasowi członkowie zarządu Koła:

Prezes: Marzena Ostrowska, III rok Historii

Wiceprezes: Marcin Mokrosiński, III rok Historii

Sekretarz: Rafał Kamiński, II rok Krajoznwastwa i Turystyki Historycznej

Spotkanie miało również na celu podsumowanie minionego roku działalności NKH. Na spotkaniu obecny był opiekun Koła, dr hab. Arnold Kłonczyński. Podczas zebrania zostały omówione sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością Koła i XXII OZHS.