Walne Zebranie NKH 7 V 2013

We wtorek, 7 maja 2013 roku o godzinie 15.00 w sali 2.49 odbędzie się walne zebranie NKH UG.

Podczas zebrania wygłoszony zostanie referat Łukasza Sobczaka pt.  „Społeczna rola historyka, teraźniejszość i przyszłość” 

jak również prezentowany podczas XXI OZHS w Lublinie referat Tomasza Poznańskiego pt. „Możliwość awansu w armii rzymskiej w okresie wojen domowych w I w. p.n.e. na przykładzie dziejów rodu Wellejuszy.”

Zapraszamy 🙂