Relacja z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: „Wokół reformacji:500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”

W dniach 24-25 listopada 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt.” Wokół reformacji: 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”.

Konferencję rozpoczęło powitanie uczestników przez Panią Prodziekan ds. nauki prof. Annę Paner oraz wystąpienie Pana prof. Tadeusza Stegnera.

Podczas dwudniowych obrady uczestnicy wygłosili łącznie 19 referatów dotyczących konfliktów religijnych na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza, a na XX wieku kończąc.

Dziękujemy wszystkim za przybycie!