Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „II Gdańskie Spotkania z Historią” – program i materiały konferencyjne

Naukowe Koło Historyków UG serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych konferencją „Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne” na obrady, które odbędą się 20 stycznia 2017 na Wydziale Historycznym (Instytucie Historii) Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamieszczamy poniżej szczegółowy program konferencji, jak również materiały konferencyjne (preprinty). Te ostatnie, to przygotowane przez Uczestników informacje na temat ich wystąpienia. Są to bądź całościowe teksty wystąpień lub artykułów, na bazie których prelegenci będą omawiać swoje tematy, bądź też abstrakty pochodzące ze zgłoszeń lub nieco rozbudowane. Wprowadzenie przez nas wymogu dostarczenia nam takich dokumentów ma na celu możliwość lepszego zapoznania się innych uczestników z tezami, które wygłaszać będzie każdy z prelegentów, a w efekcie lepszego przygotowania się do obrad i rozbudzenia dyskusji. Nawiązuje to jednocześnie do niestety praktycznie wygasłej tradycji przygotowywania różnego rodzaju materiałów przedkonferencyjnych (nazywanych właśnie preprintami).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

program-ii-gszh

preprint-2-panel

preprint-i-panel