Relacja z XII OKSHW

6 członków NKH UG wróciło wczoraj z mroźnego Białegostoku, gdzie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości. Spośród wszystkich uczelni, których przedstawiciele brali udział w wydarzeniu, Uniwersytet Gdański miał najliczniejszą reprezentację. Prelegenci z naszego Koła wygłosili następujące referaty:

Rafał Kamiński – Historia wojskowości ukryta w odznakach i wyróżnikach – prezentacja wybranych przedmiotów falerystycznych z kolekcji Ryszarda Klonowskiego

Adam Lubocki – „Victoria de Ungris”. Czy w 955 roku Węgrzy przegrali jedną czy kilka bitew? Próba określenia wartości informacji Roczników Sangalleńskich odnośnie starć z Węgrami w 955 r.

Marcin Mokrosiński – Powstanie niszczyciela czołgów M18 Hellcat

Marzena Ostrowska – „Heidekraut” – poligon rakiet V-2 w Borach Tucholskich 

Grzegorz Strosowski – Inwazja Hamilkara na Sycylię. Próba racjonalizacji informacji ze źródeł antycznych na temat rozmiaru klęski Kartaginy oraz sojuszu z Persją

Krystian Zdziennicki – Wojna o Ujście Wisły w świadomości mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego XX w. na podstawie podań ludowych i legend

Marzena Ostrowska, Grzegorz Strosowki oraz Krystian Zdziennicki otrzymali również nagrody za najlepsze referaty w swoich panelach.

Także trzej doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego – mgr Tomasz Bielecki, mgr Marek Wawrzynkowski i mgr Cezary Wołodkowicz otrzymali nagrody. Gratulujemy!

Konferencja zakończyła się sukcesem, referaty, jak i dyskusje – bardzo interesujące, emocje na strzelnicy sięgały zenitu, a część integracyjna na długo pozostanie w naszej pamięci  Dziękujemy! Jednocześnie gratulujemy organizatorowi kolejnej edycji! XIII OKSHW odbędzie się w na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Marzena Ostrowska