Nowy zarząd NKH UG

W wyniku głosowania przeprowadzonego podczas Walnego Zebrania NKH UG, na nadchodzący rok akademicki wybrany został Zarząd w składzie:

Marzena Ostrowska                                 Prezes

Marcin Mokrosiński                                  Wiceprezes 

Krzysztof Dziąbkowski                             Sekretarz

 

Podczas zebrania wysłuchaliśmy również następujących referatów:

Camp Hearne – historia i archeologia amerykańskiego obozu jenieckiego dla żołnierzy Afrika Korps mgr Macieja Stromskiego oraz  Przebieg powstania listopadowego na terenie Puszczy Białowieskiej który przedstawiła Członkini naszego Koła, Joanna Schmidt.