Łódzka Wiosna Młodych Historyków

Tegoroczna VII edycja Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków odbyła się od 20-23 marca 2014 r. na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej organizatorami byli: Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Studenckie Koło Naukowe Multi Level Marketingu. Konferencja składała się z 3 paneli: „bunt, rebelia, rewolucja, strajk”skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy?” oraz „gospodarka głupcze!”Podczas tego wydarzenia historycznego Naukowe Koło Historyków UG reprezentował Krystian Zdziennicki. Wygłosił on referat pt. „Polski ruch narodowy na ziemi sztumskiej w latach 60-tych XIX w.” w ramach pierwszego panelu.

Autor relacji: Krystian Zdziennicki
سرور مجازی ترکیه