Relacja z sympozjum Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne

Studenckie sympozjum naukowego Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne odbyło się 9 grudnia o godzinie 15.00 w sali 2.61 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegenci wygłosili w sumie 11 referatów. Sympozjum było podzielone na dwa panele, pierwszy z nich obejmował prace dotyczące historii powszechnej, zaś drugi – historii Polski. Wśród prelegentów znaleźli się studenci  różnych kierunków Wydziału Historycznego wszystkich trzech stopni studiów.

Podczas sympozjum mieliśmy zaszczyt gościć Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego  prof. dr hab. Wiesława Długokęckiego oraz prodziekanów prof. UG dr hab. Krzysztofa Lewalskiego i dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego.

Jako organizatorzy uznajemy wydarzenie za niezwykle udane. Poziom merytoryczny referatów był wysoki, dyskusja zażarta,a frekwencja na sali – duża.