Program sympozjum Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne

Prezentujemy program studenckiego sympozjum naukowego Sic semper tyrannis! Zabójstwa i zamachy polityczne. Spośród licznych zgłoszeń wybraliśmy referaty studentów I, II oraz III stopnia studiów. Sympozjum odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia o godzinie 15.00 w sali 2.61 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

15.00 – Otwarcie sympozjum

 Panel I – Historia Powszechna

15.15 – Łukasz Franus, Morderstwo na raty. Geneza i przebieg zabójstwa  Agrypiny Młodszej.

15.30 – Marzena Ostrowska, „Sic semper tyrannis!” Zamach w teatrze – śmierć Abrahama Lincolna.

15.45 – mgr Bartłomiej Osowski, Piotr Stołypin i jego ostatnia wizyta w teatrze.

16.00 – Marcin Mokrosiński, Zamach na Reinharda Heydricha.

16.15 – Paulina Gosthorska, Zamach Clausa von Stauffenberga z dnia 20 lipca 1944 roku, czyli wyjątkowy dzień w Wilczym Szańcu.

16.30 – Marzena Ostrowska – Tajemnica Dallas – Kto zabił prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego?

16.45 – Dyskusja

17.15 – Przerwa

 Panel II – Historia Polski

17.30 – mgr Piotr Kitowski, Zabójstwo niepolityczne. Postępowanie w sprawie morderstwa burmistrza Nowego nad Wisłą w 1731 r. jako przykład praktyki     kryminalnej w okresie wczesnonowożytnym.

17.45 – mgr Douglas Shores, The attempt to kidnap King Stanisław August III    Poniatowski – Kazimierz Pułaski’s role and consequences. Próba porwania Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Rola Kazimierza Pulaskiego i                     konsekwencje.

18.00 –  Magdalena Sawczuk, Wokół zamachu na Gabriela Narutowicza                                            i procesu jego zamachowca – Eligiusza Niewiadomskiego. 

18.15 – mgr Adrian Watkowski, Międzynarodowe podłoże i konsekwencje  zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego dnia 15.06.1934 r.

18.30 – mgr Kamil Kaliszuk, Zabójstwa polityczne w działalności przedstawicieli polskiego podziemia niepodległościowego, po II Wojnie Światowej.

18.45  – Dyskusja

19.15 – Zakończenie Sympozjum

سرور مجازی ترکیه