Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „II Gdańskie Spotkania z Historią” – program i materiały konferencyjne

Naukowe Koło Historyków UG serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych konferencją „Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne” na obrady, które odbędą się 20 stycznia 2017 na Wydziale Historycznym (Instytucie Historii) Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamieszczamy poniżej szczegółowy program konferencji, jak również materiały konferencyjne (preprinty). Te ostatnie, to przygotowane przez Uczestników informacje na temat ich wystąpienia. Są to bądź całościowe teksty wystąpień lub artykułów, na bazie których prelegenci będą omawiać swoje tematy, bądź też abstrakty pochodzące ze zgłoszeń lub nieco rozbudowane. Wprowadzenie przez nas wymogu dostarczenia nam takich dokumentów ma na celu możliwość lepszego zapoznania się innych uczestników z tezami, które wygłaszać będzie każdy z prelegentów, a w efekcie lepszego przygotowania się do obrad i rozbudzenia dyskusji. Nawiązuje to jednocześnie do niestety praktycznie wygasłej tradycji przygotowywania różnego rodzaju materiałów przedkonferencyjnych (nazywanych właśnie preprintami).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

program-ii-gszh

preprint-2-panel

preprint-i-panel

Zebranie NKH

Informujemy, że kolejne zebranie członków Naukowego Koła Historyków UG odbędzie się w poniedziałek, 21.11.2016 r. w sali 2.49 o godzinie 15:00. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków, jak również osoby zainteresowane naszą działalnością.

Zmiana terminu konferencji II GSzH

Szanowni Państwo,

jesteśmy zmuszeni zmienić termin planowanej przez nas na 13-14 stycznia konferencji „II Gdańskie Spotkania z Historią”. Konferencja ta odbędzie się tydzień później, w dniach 20 i 21 stycznia 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że czas na zgłoszenia również został wydłużony. Ostateczny termin to 15 grudnia.

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „II Gdańskie Spotkania z Historią” o tematyce przewodniej „Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne”

logo

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na drugą edycję studencko-doktoranckiej konferencji naukowej: „Gdańskie Spotkania z Historią”. Jest to druga odsłona wydarzenia, które miało miejsce na Wydziale Historycznym UG 11-12 grudnia 2015. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jej głównym celem jest integracja przyszłych badaczy z całego środowiska humanistycznego, a więc historyków, historyków wojskowości, historyków sztuki, archeologów, politologów, antropologów, socjologów oraz wielu innych zajmujących się badaniem związków Polaków z przedstawicielami innych narodowości. Tematem przewodnim niniejszej edycji będzie:

„Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne”

Konferencja podejmuje szeroko rozumianą tematykę kontaktów Polski i Polaków z ludami ościennymi. Związki państwa polskiego i Polaków z zagranicą to zjawisko niezwykle ciekawe, które warto badań na wielu płaszczyznach. Nie ograniczamy się jedynie do przeszłości, lecz pragniemy uchwycić poprzez tą konferencję pewne prawidłowości, które są aktualne do dzisiaj. Celem tej konferencji jest ukazanie Europy Środkowej jako względnie jednolitej jednostki geograficznej, wykazującej wiele powiązań i analogii na wielu płaszczyznach.

W ramach tej tematyki proponujemy następujące zagadnienia:

  • polityczne kontakty państwa polskiego z sąsiadami w przeszłości i obecnie
  • kwestie gospodarcze i ich wpływ na społeczeństwa
  • wymiana handlowa
  • wymiana kulturowa
  • elementy łączące Polaków z narodami sąsiadującymi
  • przenikanie nowych prądów i idei
  • wojny i bitwy z państwami sąsiednimi
  • sojusze, mariaże, unie

Nie narzucamy sztywnej tematyki referatów. Powyżej zamieściliśmy jedynie propozycje. Mile widziane własne propozycje wiążące się w jakiś sposób z zakreślonym tematem konferencji. Planujemy utworzenie paneli dotyczących konkretnych sąsiadów Polski i w ramach tych paneli utworzenie sekcji tematycznych. Rezygnujemy zatem z przyjętego powszechnie podziału chronologicznego na rzecz porządku tematycznego.

W trosce o odpowiedni poziom naukowy konferencji planujemy powrócić do powszechnego niegdyś na konferencjach naukowych zwyczaju publikowania materiałów przedkonferencyjnych (preprintów). Uczestnicy konferencji zobowiązani będą do nadesłania wstępnej wersji referatu najpóźniej do 9 stycznia 2017. Zebrane teksty zamieszczone zostaną na stronie Naukowego Koła Historyków UG oraz przesłane uczestnikom. Dzięki temu wszyscy uczestnicy konferencji będą mogli się z nimi zapoznać i przygotować na ewentualną dyskusję. Nieprzysłanie tekstu nie będzie skutkowało wykluczeniem z uczestnictwa. W takim wypadku opublikowany zostanie abstrakt. Materiały te nie będą stanowić samodzielnej wydawniczo publikacji.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TERMINY

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii
Termin: 20-21 stycznia 2017
Opłata konferencyjna – 50 zł (w skład opłaty konferencyjnej wliczone są obiady)
Zgłoszenia – do 15.12.2016
Lista przyjętych – 20.12.2016

Termin nadesłania referatu – 09.01.2017
Czas referatu – 15-20 min (w zależności od ilości zgłoszeń)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych zgłoszeń.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres spotkaniazhistoriaug@gmail.com najpóźniej do 15 grudnia 2016.

Formularz zgłoszeniowy:

formularz-2gszh

PIERWSZE ZEBRANIE NKH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Władze i członkowie Naukowego Koła Historyków serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie organizacyjne w roku akademickim 2016/2017 Zapraszamy dotychczasowych członków, jak również wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.

Zebranie to poświęcone będzie zaprezentowaniu naszej działalności, a także wyznaczeniu szczegółowego planu działania na cały najbliższy rok akademicki.

Termin zebrania: poniedziałek, 24.10.2016 r., godz. 15:00, SALA 2.49.