mgr Sławomir Kosmala, prezes Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego „RAWELIN”